استفاده از محتویات این وبگاه با ذکر منبع مجاز است

۱۳۹۲ بهمن ۱۸, جمعه

هشتمین جشنواره موسیقی تلویزیون آریانا در شهر هنداز صفحه فیس بوک فرهاد دریا در مورد هشتمین جشن واره تلویزیون آریانا"داكتر برايدن" به كابل جان رسيد!
-----------------------------------

واه واه واه! به كابل جان رسيدم و پاغُنده هاى برف، "كُلوله كُلوله" به استقبالم شتافتند!
خوش آمدم، نى؟

در دهلىِ "قاغذپيچ"، با "كُلنگى" ترين فرزندان موسيقى افغانى فرصت ديدار و جوشش يافتم و كيف ها كردم كه هنوز هم در زير برفبارى هاى سنگين افغانستان، گرمى آن محبت ها را احساس مى كنم.

به همه برندگان دور هشتم جشنواره ى
ATN، از صميم قلب مباركباد مى گويم و خاصه دست آورد بزرگ دوست شيرينم "شفيق مريد" را با تمام هيجان برايش تبريك مى گويم كه در جمع مردان هنرمند، از سوى مردم برنده ى سال ٢٠١٣ اعلان شد.

"خلص كلان" كه احساس كردم جمع پراگنده ى هنرمندان افغان، اينك قرار قرار به يك "خانواده" به معنى واقعى آن مبدل مى شود.

اين بار اين ديدار براى من بشارت بزرگى براى روز هاى برتر موسيقى افغانى بود!

با شيريخِ داغ
فرهاد دريا