استفاده از محتویات این وبگاه با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۸ مرداد ۵, دوشنبه

عقیق بی بهابروید ای حریفان ,بکشید یار مارابه من آورید یگدم , صنم گریز پارابه ترانه های شیرین , به بهانه های رنگینبکشید سوی خانه , مه خوب خوش لقا راوگر او به وعده گوید, که دمی دگر بیایمهمه وعده مکر باشد , بفریبد او شمارادم سخت گرم دارد, که به جادویی وافسونبزند گره برآب وببندند او هو رابه مبارکی وشادی چونگار من درآید


بنشین نظاره میکن , تو عجایب خدا راچوجمال او بتابد چه بود جمال خوبانکه رخ چو آفتابش بکشد چراغها رابرو ای دل سبک رو به یمن به دلبر منبرسان سلام وخدمت تو عقیق بی بها را
شعری از خداوندگار بلخ حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی