استفاده از محتویات این وبگاه با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ بهمن ۴, دوشنبه

گفتگو بابک سیاووش با خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا رویا زمانی در برنامه جوانان درآئینه جهان


بابک سیاووش مدیر وبلاگ گذرگاه هنریاد آوری: این گفتگو درتلفن ظبط شده بود و در را دیو آشنا صدای امریکا در برنامه جوانان در آئینه جهان پخش ونشر شد این گفتگو را رویا زمانی با بابک سیاووش عکاس وخبرنگار نشریه ارمغان ملی و مدیر وبلاگ گذرگاه هنر انجام داده است


رویا زمانی: آقای بابک سیاووش شما اگر در باره اهمیت وبلاگ برای ما معلومات بدهید؟


بابک سیاووش:وبلاگ نویسی درحقیقت یاداشت فردی به روی وب است هرفرد درصورت داشتن انترنت میتوانند یک صفحه ی شخصی رابرای خود رایگان ایجاد کند. ودیدگاه های خود را در قالب وبلاگ بیان کند اما درافغانستان با توجه به سطح پائین سواد وعدم دسترسی جوانان به انترنت و نه بود این پدیده وبلاگ نویسی در سطح کس های است که در سطح نخبه هستند یعنی در سطح تمام جوانان نیست این پدیده باید توسط دولت وموسساتی که دراین راستا کار میکنند باید بیشتر کاربکنند تا این پدیده را بشنساند به جوانان تا جوانان بتوانند از این پدیده به شکل درست استفاده کنند.
دراین اواخر ما درافغانستان شاهد سانسور انترنتی هستیم که چندی پیش شماری از باشگاه های انترنتی که درآن مردم میتوانستند به انترنت دسترسی پیدا کنند از سوی وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان ووزارت مخابرات افغانستان بسته شد ودلیلش را مراجعه جوانان به سایت های خیر اخلاقی گفتند اگر این باشگاه ها نه باشند جوانان نمی توانند به انترنت دسترسی پیدا بکنند ودیدگاه های خود را بیان بکنند آنچه دارند بیان بکنند کس های از انترنت درافغانستان استفاده میکنند که سطح سواد شان بالا است به زبان انگلیسی آشنا هستند اما کسانیکه دسترسی به انترنت ندارند وسطح سواد شان پائین است وبلاگ را نمی شناسند . تقاضای من از موسسات وسرویس های وبلاگ دهی اینست که موسسات وسرویس های وبلاگ دهی بیشتر دراین زمینه کار کنند وبه جوانان وبلاگ دهند تا جوانان افغانستان به این پدیده آشنا شوند قسمیکه درایران سرویس های وبلاگ دهی" پرسین بلاگ" و "بلاگفا" است ودر کشور های دیگر نیز این سرویس ها وجود دارد سرویس های" بلاگ اسپات" " ورد پرس" وغیره اگر دولت بیشتر کاربکند وسرویس های وبلاگ دهی را درخدمت جوانان قرار دهد سهولت های انترنتی بیشتر چیزیکه تاثیر دارد وباید دولت انجام دهد تاسطح آگاهی جوانان بالا برود و بفهمند بشناسند وبلاگ را باید باشگاه های انترنتی ساخته شود از طرف دولت رایگان تاجوانان مراجعه کنند به آنجا وانترنت دسترسی پیدا کنند به پدیده های وبلاگ وفیس بوک


رویا زمانی: آقای سیاووش به نظر شما چقدر وبلاگ ها مفید است؟


بابک سیاووش: صد درصد مفیداست وقتی یک جوان به یک وبلاگ وارد می شود اگر آن وبلاگ وبلاگ هنری است آنچه از هنر میخواهد بگیرند میتوانند استفاده بکنند اگر آن وبلاگ وبلاگ سیاسی است تمام مسایل سیاست روز در آن باز تاب داده می شود واگر وبلاگ اقتصادی باشد میتواند برای بلند بردند معلومات اقتصادی خود ازآن استفاده کنند وصددرصد در رشد ظرفیت جوانان و بلند بردن معلومات شان بسیار موثر وکارا است.


رویا زمانی: درباره ی وبلاگ خود بگوئید آقای سیاووش


بابک سیاووش: وبلاگ من یک وبلاگ هنری است به نام "وبلاگ گذرگاه هنر" است که من بیشتر مسایل هنری را در وبلاگ خود مطرح می سازم همان هفت شهر را وبلاگ من در خود دارد و بیشتر مسایل را که من در وبلاگ خود بیان می کنم در باره هنر موسیقی , سینما, تیاتر, خط ,رسم ,عکس وغیره است و بلاگ من را بیشتر بخش هایش را درباره ی هنرمندان موسیقی افغانستان اختصاص دادیم در باره ی زندگی وکار های هنری شان شان است.


رویا زمانی: جهان سپاس وتشکر ازشما؟


بابک سیاووش: سپاس از شما هم