استفاده از محتویات این وبگاه با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۷ بهمن ۱۶, چهارشنبه

وحید صابريBabak siawash
وحید صابري دركابل زاده شده و مكتب را در ليسه حبيبيه كابل به پايان رسانيده است ودر سال هاي مكتب خود نيز آواز ميخواند اين هنرمند موفق كار هاي هنري خود را پس از به پايان رسانيدن تحصيلاتش شروع كرد نخست به گروه باران پيو سته البته گروه باران درآْن زمان يك گروه موفق هنري به شمار ميرفت اولين آهنگ وحيد صابري به نام " دختر دهقان منم" درراديو كابل وقت ثبت شده . وحيد صابري افغانستان را در سالهاي جنگ ترك گفت وبه مسكو رفت . و تاحال مدت پانزد سال ميشود كه در مسكو زندگي ميكند درمسكو كار هاي هنري خود را نسبت مشكلات نه توانسته آهنگ بسازد اما سال گذشته به هند رفته بود وچهل آهنگ جديد ثبت كرده بود البته این آهنگ ها، همرای موزیک هندی به شکل زنده ثبت شده و موزیک دایرکتران هندستان در ثبت وساختن آ هنگ او راهمراهی کرده وحيد صابري تاحال چند بار به افغانستان آمده ولي دايمي نه آقاي صابري يك خانه در مكروريان در كابل دارد .